Van boerderij tot kasteel

Het huis Prattenburg was als boerderij al in de late middeleeuwen bekend en moet toen aanvankelijk “Grootveld” geheten hebben. De naam “Prattenburg” duikt voor het eerst op in oude akten in 1502 wanneer een stokoude Ludolf Quynt verklaart dat hij als kind bij zijn ouders op de hoeve “Prattenborch” woonde en daar schapen hoedde. Na in verschillende handen te zijn geweest komt Prattenburg in 1694 in het bezit van Jacob van Wijck, kanunnik van St. Marie te Utrecht. Hij laat het twee jaar later achter aan zijn neef mr. Anthony van Asch van Wijck, burgemeester van Utrecht. Enkele decennia eerder waren in dit gebied al terreinen in handen van de familie.

Het huis als boerderij

De oudste bekende afbeelding van het huis maakte de tekenaar Cornelis Pronk in 1731. Op deze schets toont het huis zich, als restant van een groter huis, als een eenvoudig, rechthoekig of vierkant gebouw met een torenachtige allure met een zadeldak met een restant van de slotgracht. In deze tijd, begin achttiende eeuw, wordt Prattenburg een vervallen jachthuis genoemd. Naast boerderij, herenkamer of middeleeuws versterkte woning is ook het jachthuis soms de oorsprong van de buitenplaats zoals wij die nu kennen. In de loop der eeuwen zou Prattenburg uitgebreid worden tot een uitgestrekt landgoed met gronden ten westen en ten oosten van de weg naar Elst.

19e en 20e eeuw

Aan het eind van de negentiende eeuw (1887) liet jhr. Mr. van Asch van Wijck het huis geheel herbouwen waarbij het grotendeels zijn huidige neogotisch uiterlijk kreeg. De toren, gebouwd op de oude fundamenten, kreeg een piramidevormig dak en werd opgenomen in een veel groter bakstenen complex met verscheidene zijtorentjes. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is het huis verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het park is direct rond het huis in of rond 1896 ontworpen door de tuinarchitect Otto Schultz met handhaving van het eeuwenoude lanenstelsel, terwijl Leonard Springer zich in de jaren daarna met het park van Prattenburg heeft bezig gehouden.  De vijverpartij werd door Copijn aangelegd. In de laatste jaren is door de familie van Asch van Wijck veel tijd en energie aan het onderhoud en herstel van het park besteed. 

Archief

Het archief op landgoed Prattenburg bestaat uit verschillende delen. Het grootste deel bevat het archief van het landgoed zelf en er is een deel dat over de familie Van Asch van Wijck gaat.
Het archief bevat stukken die dateren van meer dan 400 jaar terug. Op dit moment wordt in samenwerking met het Utrechts Archief en de Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg gestreefd naar het toegankelijk mkaen van het archief voor publiek en historisch onderzoek.

Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief 'Prattenburg Brief'.  Interesse? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Brief
Aanmelden
Contact

Cuneraweg 420
3911 RW  Rhenen

info@prattenburg.nl
www.prattenburg.nl