Bosbeheer

Landgoed Prattenburg bestaat voor 400 hectare uit bos. De bossen van Prattenburg lopen van de grens bebouwde kom van Veenendaal tot aan de jeugdherberg van Elst. De bossen worden beheerd volgens de principes van het geïntegreerde bosbeheer, dat wil zeggen dat er gestreefd wordt naar een mix van houtproductie, recreatie en natuurbeheer, niet overal in gelijke mate maar afgestemd op de groeiplaats en de aanwezige boomsoorten. 

Voor de houtproductie zijn de douglas, de Amerikaanse eik en de grove den van belang. Voor de recreatie is het uitgebreide netwerk van lanen en de variatie in boomsoorten juist zo aantrekkelijk voor de bezoeker. Oude en dode bomen, maar ook de structuur van het bos en de soortenrijkdom zijn van groot belang voor de in het bos levende planten, dieren en insecten. De bossen van Prattenburg zijn gecertificeerd volgens de FSC, dit keurmerk geeft aan dat de bossen van Prattenburg op een duurzame wijze beheerd worden.

LEES MEER

Werkzaamheden in het bos

In de periode van 15 juli tot 15 maart kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met werkzaamheden in het bos. Elk jaar wordt op het landgoed gekapt. De houtoogst wordt verkocht aan een houtverwerker of handelaar. Door de beheerder wordt met verfstippen aangegeven welke bomen gekapt zullen worden. Dit noemen we blessen. De oogstwerkzaamheden worden uitgevoerd met gespecialiseerde machines, de zogenaamde harvester en volgens een nauwkeurig bosplan, zodat kwetsbare flora en fauna gespaard worden.

Klimaatslim bos

Op Prattenburg wordt al jaren gewerkt aan een gezond en vitaal bos. Toch kan de wandelaar ook in het bos van Prattenburg de gevolgen van de warme droge zomers zien. Op Prattenburg wordt al geruime tijd geëxperimenteerd met ‘nieuwe’ klimaat bestendige soorten als esdoorn, linde, kastanje, boomhazelaar en een speciaal type berk. Ook met het oog op het vastleggen van CO2. De eerste investering voor de aanplant met specifiek klimaatslimme soorten wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van de PrattenburgRun van 2019. 

PILOT KLIMAATBESTENDIG
BOS OP 

PRATTENBURG

LEES MEER

Natuurbeheer

De natuurterreinen en de biodiversiteit op Prattenburg worden met grote zorg onderhouden en gemonitord. Waar mogelijk worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, zoals het heideveld van 3,5 hectare. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de in 2009 opgestelde Gedragscode Natuurbeheer. Deze Gedragscode Natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap met medewerking van Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten. Zorg voor de natuur vraagt ook een bijdrage van de bezoekers: blijf op wegen en paden, houd uw hond(en) aan de lijn en laat geen afval achter in de natuur. Zo werken we samen aan een versterking van de bijzondere natuurwaarden op Prattenburg.

Waarom houtproductie

Het beheer van een landgoed is een kostbare zaak. Voor de openstelling van het bos wordt een minimale bijdrage van de overheid ontvangen. Deze bijdrage is echter bij lange na niet toereikend om de bossen te kunnen beheren. De productie en oogst van hout is daarom noodzakelijk. Maar altijd met respect voor de natuurwaarden en recreatieve waarden.

De boomsoorten op Prattenburg zijn de grove den, de berk, de beuk, de zomereik, de Amerikaanse eik, de douglas en de Japanse lariks. De laatste drie soorten zijn voor Prattenburg ook van economisch belang.  Door deze soorten af te wisselen met andere soorten ontstaat een gevarieerd en voor de wandelaar aantrekkelijk bos.

LEES MEER
Blijf op de hoogte

Eens per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief 'Prattenburg Brief'.  Interesse? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier. 
Privacy verklaring

Ontvang de Prattenburg Brief
Aanmelden
Contact

Cuneraweg 420
3911 RW  Rhenen

info@prattenburg.nl
www.prattenburg.nl