Het donateurschap bedraagt minimaal € 25,-- per jaar. Hogere bedragen zijn altijd welkom!

Na ontvangst van de jaarnota dient de donateur het bedrag zelf over te maken. De bankrekening staat op naam van de Stichting Vrienden van Prattenburg. Bankrekeningnummer NL48TRIO0197703895

Het donateurschap kan elk moment ingaan.

Het donateurschap is persoonsgebonden en geeft het recht op gratis toegang tot activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Bij bijzondere activiteiten kan hiervan worden afgeweken.