Landgoed Prattenburg is gelegen in de gemeenten Veenendaal en Rhenen en is ruim 430 ha groot. Daarvan is het merendeel (385 ha) bos, ruim 17 ha park en zijn er een aantal kleine heideterreinen. De overige oppervlakte bestaat uit landbouwgrond. Het bos is opengesteld voor het publiek (zie openstelling). Het park is uitsluitend op aanvraag voor groepen te bezichtigen. Het bos grenst aan de westzijde aan Staatsbosbeheer, ten zuiden aan de bebouwde kom van Elst en ten oosten aan het Utrechts Landschap, landgoed de Dikkenberg en Kwintelooyen.